вторник, 7 июля 2015 г.

Maxsud bəyin yazısına şərh


Maxsud bəyin yazısına şərh
Bu gün torpaqlarımız erməni qəsbkarları tərəfindən zəbt edilib və biz hələ də o torpaqları qaytarmaq cürətinə gəlməmişik. Niyə? Niyə bizim baş bilənlər milli ideologiya yaradıb, insanlarımıza keçmiş qüdrətimizi, qəhrəmanlığımızı aşılamırlar? Yaxşı tutalım ki, tarixi həqiqətləri bilmirlər. Bəs axı bilənlər var. Niyə onlardan istifadə etmirlər? Qədimdə, el dara düşəndə umu-küsülər unudular, ölkənin xeyri üçün nə lazımdırsa, həyata keçirilərdi. Bəs indi niyə ziyalılarımız torpaqları almaq üçün yollar axtarmırlar. Bildiyim qədəri ilə milli ideologiyanın yaradılması isə bağlı PA-na dəfələrlə müraciətlər edilib və hər dəfə də bu istəklər cavabsız qalıb. Görən nəyə görə, yuxarıda oturanla heç iş görmək istəmirlər.
Bu gün prezidentimiz erməni prezidenti ilə bərabər hüquqlu insan kimi danışıqlar aparır. Axı erməni haranın itidir ki, Azər oğlu ilə bərabər olsun. Ermənistan tarixində bu adi insanlar nifrətəlayiq gədələr hesab olunurlar və bizlərə ağa kimi, Allah kimi baxırlar. O qullar nəsli üçün biz – ilahiləşdirilmiş Allahlar olmuşuq və adi insanların ümumiyyətlə Allahlar, şahlar, peyğəmbərlər nəslinə torpaq iddiası absurddur. Bizimkilər bunu bilmir və onları bərabər hüquqlu insan sayır. Siz bir qədim sirləri biləni aparın o danışıqlara, görüm kimin cəsarəti çatar, bizimlə bərabər hüquqlu söhbət aparsın?
Rəhbərliyimiz Vatikana gedib, papın, popun əlindən öpür və ona bir “əlahəzrət”, yəni ali zatdan olam müqəddəs də deyir. O papa adi insandır və adi insanlar da onu özlərinə “müqəddəs” seçib ki, Allahın bundan heç xəbəri də yoxdur. Belə cəfəngiyyat olarmı? Xristianların ali başçısı – İlahi zahdan, yəni Xəzər/Azəri türk bəglərindən ola bilər. Çünki Allah məhz onları özünə qulluq üçün seçib və yalnız onların başçı olduğu icmaları qəbul edir. O seçilmişlər də bizlər – Azəri bəgləriyik və bütün xristian dünyasının Allah kimi qəbul etdiyi Qalileyanın, yəni Gel elinin Nizari müqəddəsləri də bizik. Xristianlığı da biz yaratmışıq və onların müqəddəs kitablarının da, apokrif yazılarının da, xristian ezoterikasının da elmi izahını biz verə bilərik. Nə vaxtdan adi insanların seçdiyi adi insan müqəddəs sayılır? Müqədədəslik Allah tərəfində yalnız və yalnız öz sevimlilərinə verilir.
Bizimlikər Avropaya gedib, oranın başçıları ilə - aşağa təbəqəli insanların yuxarı təbəqəli insanla görüşdüyü kimi görüşür və təbii ki, onlar da bizlərə yuxarıdan baxırlar. Axı sən niyə onlarla görüşə bir sirləri biləni də aparmırsan ki, onların heç birinin əsilzadə olmamasını üzlərinə söyləsin və sözlə onaları “ayaq altına salsın”. Min illər bütün dünya ölkələrinin şahlarının tacını biz Azəri bəgləri qoymuşuq. Son min ildə isə biz heç kimin başına tac qoymamışıq. Yəni bu gün dünya zadəganları, şahlar nəsli – heç də Allah tərəfindən qəbul edilmiş sayılmamalıdır. Onlar yalançı şahların törəmələridirlər və bizimlə bərabər tutulmağa heç cür layiq ola bilməzlər.
Bu gün dünyanı idarə edən mason lojaları, müxtəlif klublar, təşkilatlar yaranıb ki, dünyanı özləri istədiyi kimi idarə edirlər. Əslində isə bütün masonluğu, gizliliyi biz – batini nizari assasinlərinin nəsli xüsusi olaraq yaratmışıq. İndiki saxta masonlar isə ümumiyyətlə bu iş haqda olan bilgiləri yaddan çıxarıb, öz “məntiqləri” əsasında dünyanı idarə edirlər. Bunları isə yalnız sirləri bilən - o saxta masonların, lordların və s. “gözəgörünməz başçıların” başına qaxa bilər.
Lakin bizlərdə sirləri bilənlər, təsadüfi vəzifə almış məmurlar tərəfindən düşmənə çevrilib. Hamı onun elmindən bəhrələnir. Onun adının çəkilməyinə isə yol verilmir. Ziyalılar, ermənilər kimi kütləvi şəkildə həqiqəti gizləməyi özləriə borc bilirlər. Kimi adladırlar? Kimin xeyrinə aldadırlar? Sirləri bilənlər sufi nəslidir ki, sən onu “görməsən” də onunçün fərqi yoxdur. Sufi öz Allahına və xalqına ləyaqətlə, təmənnasız qulluq edir. O yalançı ziyalı deyil ki, vəzifəyə, maddiyata görə Allahdan dönsün. O öz həyatını, pis-yaxşı yaşayır və heç kimə də şikayətlənmir. Allahın yazdığı onun taleyidir və o bunu anlayıb, qəbul edir. Burda uduzan sufi deyil, xalqdır, ölkədir ki, başçıları - alimi yox, savadsızları vəzifəyə təyin edir. Bununla da xalqının, övladlarının gələcəyini təhlükə qarşısına qoyur.
Məncə prezidentimizin yeganə səhvi – kadr seçimidir. Lakin ən əsas da məhz kadr siyasətidir. Düzgün seçim olsaydı, adi səhvlər də gözə görünməzdi. Bizdə isə hər həftə kiminsə rüşvətxor olması, xalqı talaması və s. xəbəri yayılır. Ortada isə xalqın malı gedir, insanlar kasıblaşır və s. Ən qədim zamanlardan yüksək vəzifələrə yalnız əsilzadələr, müdriklər nəsli təyin olunardı. Bizdə isə əsilzadılər ümumiyyətlə adam yerinə qoyulmur, əksinə, məddahlığı, yaltaqlığı bacaranlara tam şəraitlər yaradılır və s. Bunun nəticəsi isə təbii ki, heç də yaxşı bir şey vəd etmir.  Allah özü xalqımıza kömək olsun.


Firudin Gilar Bəg